Användarvillkor Ecster Pay

Genom att använda Ecster Pay godkänner du Ecsters användarvillkor. När du anger eller efterfrågar information börjar du använda Ecster Pay. Därigenom har du också godkänt vår behandling av dina personuppgifter, inklusive möjligheten för oss att överföra uppgifterna till tredje part.

Ecster kan även komma att använda elektronisk kommunikation (kommunikation via t ex SMS och e-post) i kontakterna med dig. Ecster kan komma att lämna ut uppgifter till andra företag inom Handelsbankenkoncernen, som också kan använda informationen på de sätt och för de ändamål som beskrivs här. Vidare kan uppgifter komma att lämnas ut i samband med överlåtelse av fordran till inkassoföretag eller motsvarande.

Identifiering

För att säkert kunna identifiera dig och förhindra obehörigt användande eller missbruk av Ecster Pay samt för att uppfylla kraven för god kreditgivningssed behöver Ecster säkerställa din identitet. Ecster inhämtar och behandlar information såsom personnummer, namn och adress samt, vid val av kreditalternativ, kreditinformation från olika leverantörer.

Ecster använder även den information som du kan ha lämnat vid tidigare köp, samt information om hur du tidigare har uppfyllt våra betalningsvillkor, för att göra en riskbedömning. Ecster visar också upp sparade adresser. Din efterlevnad av villkoren för Ecster:s betaltjänster påverkar också riskbedömningen vid användning av Ecster Pay och därmed din möjlighet att använda dig av olika betalningsalternativ i Ecster Pay.

Behandling av personuppgifter

För att kunna erbjuda dig att betala via Ecster Pay behandlar Ecster dina personuppgifter för identifiering, administrativa ändamål, marknadsföring och för att säljföretaget ska kunna fullgöra leverans av ditt köp kan personuppgifter komma att lämnas ut till säljföretaget.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

Cookies

Läs mer om hur vi använder cookies.

Ändringar, tillägg och övriga tjänster

Ecster uppdaterar och förbättrar hela tiden tjänsterna och förbehåller sig rätten att ändra Användarvillkoren för Ecster Pay. Läs därför alltid igenom Användarvillkoren inför varje nytt köp. Villkor och prislista för Ecster:s betaltjänster finns tillgängligt på www.ecster.se

Länkar till eller från andra webbplatser

Ecster har inget ansvar för tredje man webbplats och/eller dess innehåll. För webbplats eller applikation som tillhandahålls av tredje part tillämpas villkoren för den platsen/applikationen.

Ansvarsbegränsning, tillämplig lag och tvister

Utöver vad som följer av Villkoren eller tvingande konsumenträttslig lagstiftning ansvarar Ecster inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av Ecster Pay.  Svensk rätt ska tillämpas och eventuella tvister hanteras av allmän domstol.