Marsipan är en blandning av socker och mandel som valsas samman. Det sammanbindande medlet är mandeloljan från mandeln. Marsipan innehåller olika stor andel mandel beroende på kvalitet. Ju högre andel mandel desto finare marsipan. Känd marsipan av fin kvalitet görs i Lübeck, Tyskland samt i Odense, Danmark. 
Marsipanens ursprung är inte säkert känt, men en utbredd uppfattning är att marsipanen kom från östra Medelhavsområdet till Europa via köpmän i bland annat Venedig under tidig medeltid.
Sega Gubben säljer marsipan ifrån märken som Anthon berg, Schluckwerder och vissa perioder av året stort sortiment av Niederegger marzipan.

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.